همیاری در اسامی

لایه نهایی نوشتار که بر روی تخته سیاه باقی میماند فهرست نام دگراندیشان، کنشگران اجتماعی و مردم عادی میباشد که در سرکوب‌های پی در پی پس از انقلاب در ایران کشته شدند. برای جمع آوری این اسامی از شما درخواست همیاری میکنم به گونهٌ زیر

اسم یا اسامی کسانی را که پس از انقلاب در موجهای سرکوب کشته شدند و شما آنها از نزدیک یا دور میشناختید به صورت پاسخ در زیر این صفحه بنویسید. در صورت امکان تاریخ کشته شدن و وابستگی گروهی آنها را نیز میتوانید اضافه کنید. از همیاری شما متشکرم

برای اینکه نوشته شما ثبت شود لازم است که در این سایت با ادرس ایمیلتان ثبت نام کنید.  آدرس شما مخفی خواهد ماند و از آن هیچگونه استفاده ای نخواهد شد

4 comments on “همیاری در اسامی
 1. G. B. says:

  My cousin and my best childhood friend: sepideh arian-nejad. 5 mordad 1367

 2. Levon Haftvan says:

  Robert Papazian, Vazrik Mansourian, Raffik Noshadian…
  All gone on early 60’s…

 3. Navid says:

  ali Sabour: my first friend, first class, fanni faculty,

 4. Haleh Niazmnad says:

  My cousin Ali Golchin was executed after he completed his 10-year sentence.
  My classmate and friend Sima Mousapoor was 17 years old at the time of her execution.
  Zohreh Shekari was the older sister of my close friend. She was a university of Tehran student at the time her of execution. Her husband also was executed shortly after she.